Όροι και Προϋποθέσεις

1. Εισαγωγή - Γενικά

1.1 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση υπηρεσιών της DRONΕΤΙΜΕ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. μέσω της ιστοσελίδας DRONEΤΙΜΕ.GR και οιοδήποτε άλλο τρόπο.

1.2 Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες προσφέρονται από την DRONΕΤΙΜΕ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., από τούδε και στο εξής αναφερόμενη ως DRONΕΤΙΜΕ.

1.3 Η λέξη "ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ." σε αυτό το κείμενο (Όροι και Προϋποθέσεις) αναφέρεται στη νομική μορφή της DRONΕΤΙΜΕ, ιδρυθείσα στην Ελλάδα με καταστατική έδρα το Δήμο Μαρκόπουλο Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

1.4 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις συνιστούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων: εσένα και της DRONΕΤΙΜΕ.

1.5 Η DRONΕΤΙΜΕ είναι αδειοδοτημένη και υπόκειται στους κανόνες της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Ο αριθμός μητρώου (ΑΓΕΜΚΟ) είναι 000155603011 με ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο 08/10/2019. Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχει ως κύριο έργο τη χάραξη και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

1.6 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις μπαίνουν σε ισχύ από τη στιγμή που κάνεις χρήση της ιστοσελίδας ή αγοράζεις υπηρεσία ή δίνεις προσωπικά και άλλα δεδομένα στη DRONΕΤΙΜΕ.

1.7 Υποχρεούσαι να διαβάσεις και να κατανοήσεις πλήρως και στην ολότητά τους, τους Όρους και τις Προϋποθέσεις προτού κάνεις χρήση της ιστοσελίδας ή αγοράσεις υπηρεσία ή δώσεις προσωπικά και άλλα δεδομένα στη DRONΕΤΙΜΕ. Αν δεν συμφωνείς με κάποιο μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, δεν πρέπει να προβείς σε τίποτα από τα παραπάνω.

1.8 Κατανοείς πλήρως και δεσμεύεσαι από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και οι οποίοι υπάρχει περίπτωση να τροποποιηθούν περιοδικά.

1.9 Η DRONΕΤΙΜΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και κατά συνέπεια να τροποποιήσει τους κανόνες συναλλαγών και επικοινωνίας, ανάμεσα σε εσένα και την DRONΕΤΙΜΕ.

1.10 Κατά το ενδεχόμενο που η όποια αλλαγή στους Όρους και Προϋποθέσεις επηρεάζει τα έως τώρα δικαιώματά σου, η DRONΕΤΙΜΕ θα παράσχει τη σχετική ενημέρωση όσο το δυνατόν νωρίτερα αυτό είναι εφικτό, για να εξετάσεις και να αποδεχθείς τις αλλαγές.

1.11 Η DRONΕΤΙΜΕ έχει τη δυνατότητα να προσθέτει ή να αφαιρεί υπηρεσίες και υλικό από την ιστοσελίδα της κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

2. Γενικοί κανόνες χρήσης της ιστοσελίδας DRONETIME.GR

2.1 Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή - ολική, μερική, περιληπτική - ή κατά παράφραση ή και διασκευή απόδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας DRONΕΤΙΜΕ.GR με οιοδήποτε μέσο και τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, βιντεοσκόπησης, φωτογράφησης, ηχογράφησης ή άλλο, άνευ προηγούμενης έγγραφης άδειας. Εξαίρεση αποτελεί το παρακάτω - 2.2.

2.2 Επιτρέπεται αντιγραφή και κοινοποίηση αυτούσιων υπερσυνδέσμων της ιστοσελίδας DRONΕΤΙΜΕ.GR στα social media - Facebook και Instagram - από εσένα και οποιονδήποτε, με την προϋπόθεση η ανάρτησή του και ο σχολιασμός αυτής να έχει θετική πρόθεση και να μην βλάπτει οικονομικά, ηθικά, προωθητικά την DRONΕΤΙΜΕ.

3. Προσωπικά δεδομένα - Πολιτική απορρήτου - Πνευματικά δικαιώματα

3.1 Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, συλλέγονται από τους πελάτες μας τα απαιτούμενα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των υπηρεσιών, έναντι των οποίων η DRONΕΤΙΜΕ ακολουθεί τους όρους του παρόντος κειμένου και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν. 2016/619 Γ.Κ.Π.Δ. (G.D.P.R.) , όπως ισχύει σήμερα.

3.2 Η DRONΕΤΙΜΕ κινούμενη πάντοτε εντός του νομικού πλαισίου - διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων μετά από ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας.

3.3 Η DRONΕΤΙΜΕ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεσαι. Μόνη εξαίρεση από την δέσμευση αυτή αποτελεί η περίπτωση που έχει μεσολαβήσει προηγούμενη ενημέρωσή σου και έχεις δώσει την έγγραφη συγκατάθεσή σου κατά την συλλογή των στοιχείων σου.

3.4 Τα Προσωπικά Δεδομένα κάθε πελάτη διατηρούνται στο αρχείο της DRONΕΤΙΜΕ για 5 έτη , για φορολογικούς σκοπούς σύμφωνα με τον νόμο Π.Δ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Εάν η περαιτέρω διατήρηση των προσωπικών σου δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς που καθορίζονται από το νόμο, τότε μπορούμε να διατηρήσουμε περαιτέρω τα προσωπικά σου δεδομένα.

3.5 Η DRONETIME έχει δικαίωμα να μισθώνει τρίτους για να διαφημίσουν τις υπηρεσίες της εταιρείας, χωρίς να παραχωρεί η ίδια προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει. Οι φορείς αυτοί είναι υπεύθυνοι να τηρούν τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και η DRONETIME δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβατικότητα τρίτων.

3.6 Η DRONETIME είναι υποχρεωμένη να σου δίνει πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα, που διατηρεί στα αρχεία της, να σου παραχωρεί αντίγραφο αυτών, να συμπληρώνεις και να μεταβάλλεις αυτά.

3.7 Είσαι υποχρεωμένος να δώσεις στην DRONETIME εκείνα τα προσωπικά δεδομένα σου καθώς και άλλα μη προσωπικά, που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ο χαρακτηρισμός "απαραίτητα" δίνεται μονομερώς από την DRONETIME και άρνηση της παραχώρησης δεδομένων σημαίνει και μη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων, με αποτέλεσμα την διακοπή της συναλλαγής.

3.8 Η DRONETIME έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται και να προβάλει πλάνα και λήψεις από την υπηρεσία που θα σου παρέχει, πάντα με την συγκατάθεσή σου, η οποία θα έχει προηγηθεί της παροχής υπηρεσίας. Η προβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στην ιστοσελίδα DRONETIME.GR, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο εταιρικό ή διαδικτυακό προφίλ ή διαφημιστικό υλικό της DRONETIME, για διαφήμιση και προβολή της ίδιας της DRONETIME. Με την παραπάνω συγκατάθεσή σου, συμφωνείς να προβληθούν πρόσωπα παρευρισκόμενα στην τοποθεσία παροχής της υπηρεσίας, τα οποία γνωρίζουν για τη λήψη πλάνων και την πιθανή εκμετάλλευση αυτών από την DRONETIME, για διαφήμιση και προβολή της ίδιας της DRONETIME. Υπεύθυνος για να λάβουν γνώση οι παρευρισκόμενοι είσαι αποκλειστικά και μόνο εσύ, με συνεπακόλουθο, πως η ευθύνη για μέριμνα και προστασία των προσωπικών δεδομένων των παρευρισκομένων βαραίνει αποκλειστικά και μόνο εσένα και σε καμία περίπτωση δεν βαραίνει την DRONETIME.

3.9 Οι λήψεις, τα πλάνα, οι φωτογραφίες και οποιοδήποτε υλικό που έχει (ή δεν έχει) υποστεί επεξεργασία, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της DRONETIME και έχει το δικαίωμα να τα αποθηκεύει ψηφιακά και να διατηρεί αρχείο, χωρίς να έχεις δικαίωμα πρόσβασης εσύ ή οποιοσδήποτε τρίτος.

3.10 Οι λήψεις, τα πλάνα, οι φωτογραφίες και οποιοδήποτε υλικό που δεν έχει υποστεί επεξεργασία και που θα σου δοθούν ως τελικό προϊόν, για το οποίο θα καταβάλεις πληρωμή στη DRONETIME, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της DRONETIME και σε κάθε μελλοντική χρήση από εσένα, θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά αναφορά της φράσης: "Λήψη και πλάνα: DRONETIME", αφού πρώτα έχει λάβει γνώση η ίδια η DRONETIME.

3.11 Οι λήψεις, τα πλάνα, οι φωτογραφίες και οποιοδήποτε υλικό που έχει υποστεί επεξεργασία και που θα σου δοθούν ως τελικό προϊόν, για το οποίο θα καταβάλεις πληρωμή στη DRONETIME, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της DRONETIME και σε κάθε μελλοντική χρήση από εσένα, θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά αναφορά της φράσης: "Λήψη και πλάνα: DRONETIME", αφού πρώτα έχει λάβει γνώση η ίδια η DRONETIME.

3.12 Το domain name - ηλεκτρονική διεύθυνση dronetime.gr καθώς και το εμπορικό σήμα (λεκτικό και γραφικό) της DRONETIME είναι νομίμως κατοχυρωμένα και αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της DRONETIME ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

3.13 Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων της DRONETIME από εσένα ή οποιοδήποτε τρίτο, η DRONETIME θα κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να αποκατασταθεί το περιουσιακό και ηθικό δικαίωμά της, εξισωμένο ως ιδιοκτησία της. Η DRONETIME έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων της.

4. Τιμοκατάλογος - Προσφορές - Πληρωμές

4.1 Με το παρόν κείμενο αποδέχεσαι την πολιτική τιμολόγησης της DRONEΤΙΜΕ.

4.2 Ο δημοσιευμένος τιμοκατάλογος της DRONETIME στην ιστοσελίδα DRONETIME.GR είναι ενδεικτικός και οι τιμές μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

4.3 Η χρέωση γίνεται με βάση τον υφιστάμενο τιμοκατάλογο κατά την ημερομηνία της παραγγελίας.

4.4 Σε όλες τις τιμές των υπηρεσιών που αναγράφονται στην ιστοσελίδα DRONETIME.GR δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ύψους εικοσιτέσσερα τοις εκατό (24%) επί των αναγραφόμενων τιμών.

4.5 Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες της DRONETIME -και αυτές των προσφορών - που απαιτούν την μεταφορά και μετάβαση χειριστή ΣμηΕΑ - drone - σε σημεία εκτός έδρας, το μεταφορικό έξοδο τιμολογείται αναλόγως και κατά περίπτωση και βαραίνει εξ' ολοκλήρου εσένα. Στο μεταφορικό έξοδο δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ύψους εικοσιτέσσερα τοις εκατό (24%).

4.6 Το μεταφορικό έξοδο που βαραίνει, οικονομικά, εξ' ολοκλήρου εσένα, αφορά την μετάβαση του χειριστή από την βάση του, στο σημείο παροχής της υπηρεσίας. Περαιτέρω μετακίνηση του χειριστή - σε δεύτερο σημείο παροχής υπηρεσίας - είναι στην διακριτική ευχέρεια της DRONETIME να την τιμολογήσει εκ νέου, αναλόγως και κατά περίπτωση.

4.7 Το μεταφορικό έξοδο προκαταβάλλεται, υποχρεωτικά, το αργότερο εφτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας.

4.8 Όλες οι τιμές αφορούν τις υπηρεσίες ενός χειριστή, χειριζόμενος κάθε φορά ένα ΣμηΕΑ - drone - και ποτέ δύο παράλληλα, καθώς είναι απαράδεκτο με βάση την κοινή λογική και την κείμενη νομοθεσία. Η υπηρεσία δύο χειριστών τιμολογείται αναλόγως.

4.9 Η DRONETIME έχει τη διακριτική ευχέρεια να κάνει προσωπικές και διαφορετικές προσφορές σε εσένα και στον κάθε πελάτη, χωρίς να δεσμεύεται τιμολογιακά ως προς άλλους, υπάρχοντες ή μελλοντικούς πελάτες.

4.10 Η εξόφληση (από εσένα) των υπηρεσιών που σου παρέχει η DRONETIME γίνεται με την παράδοση (σε εσένα) του κινηματογραφικού και φωτογραφικού υλικού ή νωρίτερα της παράδοσης.

4.11 Ο τρόποι και οι διαδικασίες πληρωμών καθορίζονται από την DRONETIME και είναι δεσμευτικοί και αμετάκλητοι, πάντα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.

5. Ακυρώσεις υπηρεσιών

5.1 Οι ακυρώσεις υπηρεσιών λόγω ανωτέρας βίας μπορεί να οφείλονται:

α) Σε άσχημες καιρικές συνθήκες ή σε τέτοιες καιρικές συνθήκες που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ασφαλή πτήση. Ο χειριστής ή ο εκάστοτε εκπρόσωπος της DRONETIME αποφασίζει αποκλειστικά και μόνον εκείνος, για το αν μπορεί ή όχι να πραγματοποιηθεί η πτήση, με βάση τη κρίση του και κατά περίπτωση.

β) Σε περιπτώσεις ή καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

γ) Άλλοι λόγοι που δεν μπορούν να καθοριστούν στο παρόν κείμενο και είναι πέρα από το αιτιατό των δύο συναλλασσόμενων: της DRONETIME και εσένα.

5.2 Σε περιπτώσεις ακυρώσεων υπηρεσιών λόγω ανωτέρας βίας, στο σημείο παροχής της οποίας έχει μεταβεί ο χειριστής, τότε η προκαταβολή που έχεις καταβάλει για το μεταφορικό έξοδο δεν επιστρέφεται. Παράλληλα δεν έχεις υποχρέωση να καταβάλεις οποιοδήποτε άλλο χρηματικό ποσό για την ακυρωθείσα υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για την DRONETIME, που δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης λόγω μη παροχής υπηρεσίας.

5.3 Σε περιπτώσεις ακυρώσεων λόγω δικής σου επιλογής ή λόγω δικού σου κολλήματος (εξαιρούνται τα προβλήματα υγείας) τα οποία προκύπτουν μέσα στο διάστημα των εφτά (7) ημερολογιακών ημερών ακριβώς πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας, τότε είσαι υποχρεωμένος να καταβάλεις το πενήντα της εκατό (50%) της αξίας της ακυρωθείσας υπηρεσίας συν το ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτήν. Επίσης το μεταφορικό έξοδο, που έχεις ήδη προκαταβάλει, δεν επιστρέφεται. Αν η ακύρωση, εκ μέρους σου, γίνει μεταξύ του διαστήματος τριάντα (30) με εφτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας τότε οφείλεις να καταβάλεις το είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας της ακυρωθείσας υπηρεσίας συν το ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτήν. Και σε αυτή τη περίπτωση το μεταφορικό έξοδο, που έχεις ήδη προκαταβάλει, δεν επιστρέφεται. Η καταβολή ποσοστού της αξίας της υπηρεσίας, ενώ η ίδια δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους που οφείλονται σε εσένα, γίνεται διότι η DRONETIME έχει δεσμεύσει επιχειρησιακούς πόρους για την συγκεκριμένη ημερομηνία, τους οποίους και πρέπει να εξυπηρετήσει ασχέτως της παροχής ή μη της υπηρεσίας.

5.4 Σε περίπτωση ακύρωσης της παροχής υπηρεσίας λόγω επιχειρησιακής ανικανότητας της DRONETIME, έχεις το δικαίωμα (και παράλληλα η DRONETIME την δεσμευτική υποχρέωση) να πάρεις πίσω το ακριβές ποσό που έχεις προκαταβάλει στην DRONETIME. Η DRONETIME είναι υποχρεωμένη να σου επιστρέψει το ακριβές ποσό, εντός εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που σου δήλωσε την ανικανότητα για παροχή της συμφωνηθείσας υπηρεσίας. Η DRONETIME δεν έχει υποχρέωση για περαιτέρω αποζημίωση, πέρα του ποσού που έχεις προκαταβάλει, λόγω μη παροχής της υπηρεσίας. Η DRONETIME δεν αποδέχεται καμία ηθική ή οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη ζημία που μπορεί να ισχυριστείς εσύ ή οποιοσδήποτε πελάτης, ότι προέρχεται από την μη παροχή συμφωνηθείσας και εν συνεχεία ακυρωθείσας υπηρεσίας από την DRONETIME και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται η εταιρεία στην καταβολή περαιτέρω αποζημίωσης, πέρα του ποσού που έχεις προκαταβάλει. Με το παρόν κείμενο συμφωνείς ότι η DRONETIME δεν αποδέχεται καμία ηθική ή οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη ζημία που μπορεί να ισχυριστείς εσύ ή οποιοσδήποτε πελάτης, ότι προέρχεται από την μη παροχή συμφωνηθείσας και εν συνεχεία ακυρωθείσας υπηρεσίας από την DRONETIME και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται η εταιρεία στην καταβολή περαιτέρω αποζημίωσης, πέρα του ποσού που έχεις προκαταβάλει.

6. Αστική και νομική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος

6.1 Σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται σε εξοπλισμό, κακό χειρισμό ή σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή δυστοκία της DRONETIME δεν φέρεις ουδεμία αστική ή νομική ευθύνη. Η αστική και νομική ευθύνη σε αυτή τη περίπτωση βαραίνει εξ' ολοκλήρου την ίδια την DRONETIME, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί επί πληρωμή για την παροχή της υπηρεσίας σε εσένα.

6.2 Σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου ατυχήματος και για λόγους που δεν οφείλονται στην επιχειρησιακή λειτουργία της DRONETIME, η αστική και νομική ευθύνη βαραίνει τον εκάστοτε υπαίτιο.

Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

Copyright © 2019-2023 dronetime.gr | All Rights Reserved | Designed by Chorianopoulos Manos


T: 694 7699843 | E: info@dronetime.gr | Facebook | Youtube