Συχνές Ερωτήσεις

-Είναι δυνατόν να έχω υψηλή ποιότητα σε λογική τιμή;

-Ναι, η DRONETIME το κάνει! Η κατάρτιση, η άκρως επαγγελματική προσέγγιση του αντικειμένου και η σωστή διαχείριση της επιχειρηματικής λειτουργίας δίνουν ποιοτικό αποτέλεσμα σε ανταγωνιστική τιμή.


-Υπάρχει πλαίσιο συναλλαγών, επικοινωνίας και προσωπικών δεδομένων;

-Ναι, η DRONETIME έχει όρους χρήσης, συναλλαγών, επικοινωνίας και προσωπικών δεδομένων και γενικότερα ένα ξεκάθαρο πλαίσιο επιχειρηματικής λειτουργίας!


-Τι ακριβώς είναι η Κοιν.Σ.Επ.; Και γιατί την επιλέξατε ως νομική μορφή της DRONETIME;

-Κοιν.Σ.Επ. είναι τα αρχικά των λέξεων Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Η DRONETIME λοιπόν είναι μία τέτοια επιχείρηση, που σημαίνει πως το κέρδος που θα επιδιώξει θα είναι μέσω κοινωνικών και αλληλέγγυων πρακτικών, ώστε το αποτύπωμά της να έχει ισχυρό αντίκτυπο τόσο στην τοπική όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.


-Τι ακριβώς είναι η Αξιολόγηση Κινδύνων (Risk Assessment) πτήσης;

-Η Αξιολόγηση Κινδύνων πτήσης είναι ένα έγγραφο που συμπληρώνεται από την DRONETIME, σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που θα υπάρχουν στο περιβάλλον πτήσης. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, με υψηλά στάνταρ ασφάλειας.


-Τι είναι το Ερωτηματολόγιο Κινδύνων πτήσης;

-Η DRONETIME για να συντάξει το Risk Assessment, χρειάζεται κάποιες πληροφορίες από εσένα, τις οποίες συλλέγει μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο, που θα σου ζητήσει να συμπληρώσεις στην αρχή κάθε συναλλαγής για παροχή εναέριων υπηρεσιών.


-Τι είναι το Συμβόλαιο Καλής Συνεργασίας;

-Η DRONETIME θα σου ζητήσει να συμπληρώσεις μία φόρμα, στην οποία θα βάλεις τα προσωπικά σου στοιχεία και με την οποία θα φαίνεται ότι αποδέχεσαι τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που θέτει η επιχείρηση, καθώς και ότι δίνεις την συγκατάθεσή σου για να προβάλλονται πλάνα από την παρεχόμενη υπηρεσία, για διαφήμιση και προώθηση της DRONETIME.

Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

Copyright © 2019-2023 dronetime.gr | All Rights Reserved | Designed by Chorianopoulos Manos


T: 694 7699843 | E: info@dronetime.gr | Facebook | Youtube